burwithh
burwithh

burwithh

Tìm hiểu về các biểu đồ trong seaborn

burwithh's photo
burwithh

Published on Feb 19, 2021

1 min read

1. Histplot

seaborn.pydata.org/examples/histogram_stack.. seaborn.pydata.org/generated/seaborn.histpl..

histplot plot là biểu đồ chia đoạn, ví dụ các samples có giá trị từ 0 - 100, thì trên trục x của biểu đồ sẽ đi từ 0 - 100, và được chia làm các bin nghĩa là các phần

image.png

mục đích của việc chia bin là giup cho biểu đồ có tính giải thích hơn, ví dụ ta có thể biết được các samples sẽ tập trung nhiều ở bin nào từ đó biểu đồ có thể plot được 1 đường statistical distribution giúp dự đoán được samples tiếp theo có khả năng sẽ nằm ở bin nao, hoặc có thể dự đoán được 1 giá trị ở 1 bin mà có thể chưa có samples

 
Share this